Groenbeheer met machines en werktuigen van Herder

Groenbeheer maakt groenvoorzieningen zoals sloten, wegen, bermen en parken niet alleen aantrekkelijk, het zorgt er ook voor dat het groen langer goed en mooi blijft. Vooral overheden stellen tegenwoordig strikte eisen aan kosten, kwaliteit en vooral duurzaam en ecologisch groenbeheer.

Ecologisch en duurzaam groenbeheer

Vanuit de visie ‘beheren is beheersen’ werken Broekema en Herder aan duurzame en verantwoorde oplossingen, voor mens en milieu. Zo bieden wij de Herder ecologische maaier, die zo is geconstrueerd dat kleine dieren en planten tijdens het maaien ontzien worden en waarmee u dus ook voldoet aan de flora- en fauna wetgeving.

Wereldmarktleider in machines en werktuigen voor groenbeheer

Machines en werktuigen van Herder Broekema maken bermonderhoud, slootonderhoud en beplantingsonderhoud makkelijk. Voor jarenlang probleemloos onderhoud met oog voor mens en natuur. Niet voor niets is Herder wereldmarktleider in machines en werktuigen voor berm-, sloot- en beplantingsonderhoud, met afzet in dertig landen.